Стъклени опори вместо имплант на мястото на липсващ зъб – Усмихнете се – без подвижни протези, без импланти

Стъклените опори представляват стъклен материал, индивидуално изработен, чрез термична и механична обработка, директно върху гипсовия модел като имитира анатомията на лигавицата, върху която лежи.

 

Системата за протезиране върху стъклени опори ZX-27 елиминира проблема на липсващи собствени опори, необходими за приложението на фиксирани зъбни протези. Освен това не е необходима никаква хирургична интервенция.
Стъклените опори ZX-27 са произведени от специален материал, който се задържа към лигавицата на алвеоларния гребен на обеззъбените части на горната и долната зъбна челюст и така замества липсващите собствени опори. Всеки пациент получава негови собствени ZX-27 стъклени опори, направени фабрично, третирани след това термично и механично от сертифицирани зъботехници, отговарящи точно на алвеоларния гребен на всеки пациент. Системата работи успешно в случаи на липсващи задни зъби или заедно с импланти.

 

Тази система е подходяща за много пациенти, за които се препоръчват частични снемаеми протези, защото гарантира естетика и фиксирани мостови конструкции.

 

Характеристики:

– устойчива неподвижна протезна конструкция
– не дразнят лигавицата
– устойчиви на химични вещества
– биопоносими
– в стъклените опори няма барий или олово

За повече информация

 

 

Наши клинични случаи: