Фотополимерни фасети

Фасети без изпиляване! NEW – Толкова е лесно да имаш перфектна усмивка

COMPONEER са полимеризирани, предварително изработени нанохибридни люспи композитен емайл, които комбинират предимствата на директната композитна реставрация с предимствата на предварително изработени фасети. Дебелината им е 0,03мм, което не налага изпиляване на зъбите, а само леко оформяне. Крайният резултат е безупречна естетика на почти двойно по-ниска цена спрямо керамиката, само с едно посещение.

  

Предимства на фасетите на COMPONEER:

– красиви зъби след едно посещение
– високо ниво на съхранение на твърдото вещество на зъба
– по-малък стрес от манипулацията
– персонализирани решения
– високо качество на повърхността и ръба
– по-евтино от индивидуалните решения

Естетично адхезивно възстановяване (Бондинг)

 

Бондингът е козметична дентална процедура, при която се възстановяват отчупени част на зъба като минимално инвазивна и достъпна алтернатива на керамичните фасети и корони. Стоматологът предварително изолира оперативното поле със специално гумено приспособление кофердам) и след това подготвя зъбната повърхност и нанася послойно пластичен композитен материал ,който е с точния цвят на зъба и втвърдява под действието на специализирана лампа.В резултат се постига много ефективно и естетично възстановяване на загубените дентин и емайл.