Силанизация – запечатване на фисурите чрез силанти


Запазете детската усмивка

Разпространението на кариеса при децата, особено при новопробили зъби (шестгодишниците-около шестгодишна възраст на детето пробиват първите постоянни молари), е установено, че заема значителен ръст сред децата. То се дължи на непълната минерализация на емайла в областта на фисурите на тези зъби, както и на по-голямата им способност да задържат плака. Фисурите (гънките) на тези зъби са толкова тесни и дълбоки, че четката не може да проникне в тях и да отстрани зъбната плака. Силанизирането предотвратява увреждане на зъба именно във фисурите, откъдето най-често тръгват кариесите.

Тези предпоставки налагат специални профилактични грижи.

Силант

Показания за приложение на силантите:

 • Новопробили молари и премолари
 • При дълбоки фисури
 • При деца със засегнато от кариес временно съзъбие
 • Превенция на кариес на постоянните зъби

Предимства на силанитите:

 • Устойчиви във влажни условия
 • Устойчиви на изтриване и свиване
 • Стабилен цвят
 • Втвърдяват се бързо
 • Не се налага предварително изпиляване на зъбите
 • Включени флуориди, които повишават минерализацията на емайла
 • Кариес-редукция, около 80%
 • Времетраене от 2-8 години

Този метод е много ефективен и е приложим с голям успех в комплексната профилактика на кариеса.

Каква е ползата?

Процедурата е ценово ефективна, защото силанизирането на един зъб е значително по-евтино от пломбирането му. Силанизирането осигурява 100% предпазване от кариес на дъвкателните повърхности.

На каква възраст?

Силанизирането е подходящо и ефективно при деца от 6 до 12 годишна възраст. Техните кътници се силанизират още с поникването. Ако зъбът вече е пломбиран, той не се силанизира.

Безопасно ли е?

Силанизирането е кратка, проста и безболезнена процедура. Напълно безопасна.