Профилактични прегледи

Ние отдаваме голямо значение на профилактиката, вярвайки, че тя е в основата на доброто орално здраве.

Периодичните прегледи позволяват откриването на стоматологични проблеми да става в начална фаза, когато лечението е по-лесно и безпроблемно.

Редовните пациенти ползват безплатен профилактичен преглед на всеки 6 месеца.