Корони от чиста керамика /прескерамика/ – Невидими корони и мостове? – толкова естествени

Зъбната корона е протезна конструкция, която възстановява функцията и естетиката на силно разрушени зъби, както и предпазва от фрактуриране зъби с големи обтурации. Короната покрива цялата видима част от зъба и го предпазва от разрушаване. Короните се изработват от различни материали- изцяло метални, комбинация от метал и пластмаса, металокерамика и изцялокерамични корони. Единствено металокерамичните и керамичните корони отговарят освен на изискванията за здравина и на всички естетични критерии.

Изработваме всички видове корони – метални, бленд-корони, металокерамични (с метален или порцеланов праг), изцялокерамични – послойна керамика, прес-керамични корони, керамични корони върху основа от циркониев оксид (циркониеви корони).

Изпиляването на зъбите е абсолютно безболезнено – използва се местна упойка. Винаги ,когато е необходимо изготвяме временни пластмасови корони, които възстановяват дъвченето, говора и естетиката, предпазват от чувствителност и увреждане изпилените живи зъби и предотвратяват нежелани промени на венците.

Литиево дисиликатната керамика (LS2) показва, че естетиката и здравината могат да бъдат комбинирани успешно. Уникалната микроструктура от взаимно заключващи се игловидни кристали създава здрави конструкции, които са високо устойчиви на счупване. Този материал демонстрира уникална якост на огъване – 400 МРа, която е 2.5 пъти по-висока от тази на останалите прескерамики.

Пресованият литиев дисиликат е с:

– отлична полируемост
– безпогрешна маргинална точност
– отлична  якост на огъване и натиск
– изключителна устойчивост на износване
– не натрупва плака
– превъзходна цветова стабилност
– напълно биосъвместим