Апаратът OCCLUS-o-GUIDE ускорява изправянето на зъбите чрез комбиниране на отделните етапи на ортодонтското лечение в един, единствен. Лечението с OCCLUS-o-GUIDE протича за период от 4 до 10 месеца, докато лечението с обикновените, познати ни ортодонтски апарати отнема обикновено от 18 до 24 месеца. Поради своята функционалност и съкратено лечебно време, стойността на ортодонтското лечение с този апарат е далеч по-малка от тази на познатите ни методи. Лечението, за разлика от това при другите ортодонтски апарати обикновено започва когато децата са на 8-12 години.

още за OCCLUS-o-GUIDE