Безплатни услуги за пациенти на кабинета

  • Безплатен преглед и консултация с цел превенция и навременно лечение на стоматологичните заболявания
  • Безплатна терминална и проводна анестезия(упойка)-Вашето безболезнено лечение е наша грижа
  • Селективно изпиляване
  • Изработване на прогностичен моделаж и временни конструкции при фасети,прескерамика и цирконий керамика