Macro – Lock Illusion X-RO са последна генерация фибро гласни щифтове с термоактивен цвят. Те съчетават в себе си изключителна здравина, висока рентгеноконтрастност и светлопоровидмост. Aнатомично оформени (цилиндро-конично) за точно прилягане в кореновия канал, с цветна кодировка за улеснено разпознаване, макро и микро ретенционна повърхност за допълнителна ретенция, произвеждани в 6 размера.

 

Предимства:
• Оптимална рентгеноконтрастност
• Светлопроводимост позволяваща използването на двойнополимеризиращи композитни цименти.
• Aнатомична форма с макро и микро-ретенционна повърхност
• Модул на еластичност близък до този на дентина
• Повишени механични качества (2000Mpa)
• Естетика благодарение на прозрачната си матрица.
• Не кородират
• 100% биосъвместими
• Цветно кодирани